کولر گازی 24000 مجیک مدل 24RT1

قیمت اصلی ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان است.

کولر گازی 18000 مجیک مدل 18RT1

قیمت اصلی ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان است.

کولر گازی 9000 مجیک مدل 09RT1

قیمت اصلی ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان است.